Knelpunten vereffening - verdelingKnelpunten vereffening - verdeling

Reeks Vlaamse Conferentie der Balie van Gent
Buysse J., S. De Raedt, S. Devos, J. Tremmery, J. Verstraete, W. van Biervliet

  • ISBN: 9789046601358
  • Uitgegeven bij Maklu 2008
  • 142 pagina’s
  • Prijs: € 38

Over het boek

Deze uitgave behandelt de meest frequente bijzonder vraagstukken en knelpunten uit het familiaal vermogensrecht en de vereffening-verdeling in het bijzonder. Zij vormt de neerslag van een reeks studieavonden die in 2007 door de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent werd georganiseerd.

Uit de inhoud

  • Valkuilen bij gerechtelijke verdelingen, Prof. dr. Johan VERSTRAETE
  • De postcommunautaire onverdeeldheid en haar problemen, Jacques TREMMERY
  • De gerechtelijke vereffening-verdeling na overlijden, Wim VANBIERVLIET
  • Successieplanning via huwelijkscontracten, Valérie GOBERT en Jacques BUYSSE
  • Invordering van inkomstenbelastingen lastens feitelijk gescheiden echtgenoten en ex-echtgenoten, Sylvie DE RAEDT
  • Enkele burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van het aanwas- en tontinebeding tegen het licht gehouden, Stan DEVOS
Publicaties