Onderhoudsgeld voor kinderen - Jacques Tremmery, Maaike TremmeryOnderhoudsgeld voor kinderen

Praktische handleiding met rekenblad (incl. cd-rom)
Jacques TREMMERY, Maaike TREMMERY

  • ISBN: 9789046600108
  • Aantal Pagina's: 168
  • Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
  • Prijs: € 40,50
  • Uitgever : Maklu-Uitgevers nv

Over het boek

Hoeveel alimentatie moet er betaald worden voor kinderen? In België lijkt dat nattevingerwerk. De toegekende bedragen wisselen van arrondissement tot arrondissement, zelfs van kanton tot kanton. Men bouwt schijnbaar verder op bestaande rechtspraak zonder de grondslag daarvan in vraag te stellen. De bestaande normeringsmodellen, vooral dat van Renard en het in Nederland ingevoerde systeem worden daarom toegelicht en kritisch onderzocht.
Uiteindelijk stelt deze publicatie zelf een begrotingsmodel voor op basis van de beginselen van het alimentatierecht gekoppeld aan economische gegevens. Op basis van onderzoek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan men, volgens de levensstandaard, post per post, berekenen wat kinderen kosten.

Het model geeft u echter steeds de mogelijkheid de voorgestelde statistische kostprijs te vervangen door de werkelijke, minstens een aanvaardbare kost. Ook de verdeling ervan tussen vader en moeder wordt op originele wijze berekend.

Het bijgevoegde rekenblad op cd-rom is gemakkelijk individueel in te vullen en stelt automatisch een in rechte en in billijkheid verantwoord bedrag voor.

Uit de inhoud

I. Inleiding
II. Algemene beginselen van het alimentatierecht
1. Definitie
2. De onderhoudsverplichting
III. Beginselen van de onderhoudsverplichting ten opzichte van kinderen naar Belgisch recht
1.Verplichting ten opzichte van de kinderen
2. De gerechtelijke begroting van het onderhoudsgeld voor kinderen
IV. Rechtsvegelijkende studie – het Nederlandse recht
1. Inleiding
2. Maatstaven
3. Kinderalimentatie
V. Normeringsmodellen
1. Belang van een normering
2. Modellen ter begroting van de onderhoudsplicht ten opzichte van niet zelfstandige kinderen
3. Model Renard: Begroting van de onderhoudsplicht ten opzichte van niet zelfstandige kinderen
VI.Voorgesteld normeringsmodel
1. Probleemstelling
2. Het normeringsmodel zelf
3. Kritische benadering
VII. Uitgewerkt voorbeeld
1. Feitelijke gegevens
2. Het normeringsmodel
VIII. Bijlagen

Over de auteur(s)

Jacques Tremmery is advocaat en plaatsvervangend Vrederechter te Menen. Hij is doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat. Het patrimoniaal vermogensrecht behoort samen met alle problemen van het familierecht tot zijn specialisaties waarin hij tientallen jaren praktijkervaring heeft.
Van de auteur verscheen eveneens het boek "Vereffening-verdeling tussen echtgenoten" (Maklu 2005).

Publicaties