E-commerce of de verkoop via het internet

In deze nieuwsbrief richten we onze aandacht op het fenomeen van de e-Commerce. De Belgische bevolking heeft vorig jaar voor om en bij 1,2 miljard euro aangekocht via het internet. Reeds één vijfde van de Belgische KMO’s verkoopt via het internet. Ons land is duidelijk aan een inhaalbeweging gestart.

Als consument heeft u een aantal rechten en plichten die vergelijkbaar zijn met het kopen via de klassieke postorderbedrijven. Wij lichten ze voor u toe.

Begrip en voorwerp

De verkoop via het internet is een vorm van verkoop op afstand en valt binnen het toepassingsgebied van de Wet op de Handelspraktijken. Deze wet is enkel van toepassing op de relatie professionele verkoper – consument. Het voorwerp van de overeenkomst kan zowel betrekking hebben op goederen (bv. een boek of muziek CD) als op diensten (bv. een reis).

Bedenkingstermijn van 7 dagen

Als consument beschikt u over een bedenkingstermijn van ten minste zeven werkdagen waarbinnen u aan uw aankoop kunt verzaken. De eventuele kosten voor terugneming kunnen in principe aan u worden aangerekend. Bij de aankoop van “goederen” begint de termijn de dag na de levering te lopen. Bij de aankoop van diensten loopt de termijn vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst! Op deze algemene regels bestaan er een aantal uitzonderingen.

Voorschot en betaling

De professionele verkoper mag geen enkel voorschot of betaling eisen van de consument voor het einde van de bovenvermelde verzakingstermijn van ten minste zeven werkdagen. Betaalt u  niettemin toch een voorschot en wilt u nadien uw verzaakrecht uitoefenen, dan is de verkoper gehouden tot terugbetaling van alle door u gestorte bedragen zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking.

Bewijs van de verkoop

De wet beschermt de consument door de omkering van de bewijslast. De verkoper draagt de bewijslast van de voorwaarden van het aanbod, de uitvoering van de overeenkomst, het voorafgaand verzoek door de consument en de goedkeuring door de consument.

Publicaties