De kwalitatieve aansprakelijkheid

De verantwoordelijke is een ouder of werkgever van iemand die schade veroorzaakt.  De verantwoordelijke  bezit of is eigenaar van een goed dat schade berokkent.

Ze ontstaat ook wanneer een dier of zaak die u onder u houdt schade veroorzaakt. Daarnaast zijn de aanstellers of de werkgever verantwoordelijk voor hun aangestelden, de meesters en ambachtslieden voor hun leerlingen en de ouders verantwoordelijk voor de fouten van hun kinderen.

De aansprakelijkheid voor de daad van personen en zaken voor dieren waarvoor men instaat houdt in dat de bewaarder van de zaak of het dier voor de abnormale gedragingen ervan die schade veroorzaken.

Op de ouders rust een aansprakelijkheidsvermoeden voor de schadeverwekkende handelingen van hun minderjarige kinderen.  Er bestaat dan een vermoeden dat zij een fout hebben begaan bij het houden van toezicht van en/of in de opvoeding van het kind.  Dat vermoeden is evenwel weerlegbaar.

De onderwijzers en de ambachtslieden zijn verantwoordelijk voor de schade van hun leerlingen die onder hun toezicht staan op het ogenblik van de feiten.

Er is een onweerlegbaar vermoeden van de werkgever of aanstellers voor de schade die hun werknemers of aangestelden begaan in de bediening waarvoor hij of zij werd aangesteld.

Wanneer er geen persoonlijke fout is spreekt men van de kwalitatieve aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk van zodra aangetoond is dat de persoon, het dier of de zaak die u onder u houdt schade heeft veroorzaakt.   U wordt dan aangesproken als verantwoordelijke voor een ander persoon, zaak of dier.

Er bestaat dan een vermoeden van schuld in hoofde van de door de wet aangeduide verantwoordelijke persoon.

U gaat vrijuit wanneer u een vreemde oorzaak aanduidt die de schade heeft veroorzaakt en dat is elke persoon, feit of gebeurtenis vreemd aan het organisme waarvoor u verantwoordelijkheid zoals hoger draagt.

Rechtstakken