De onrechtmatige daad

Naast de contractuele aansprakelijkheid, die voortvloeit uit een overeenkomst, is er de buitencontractuele aansprakelijkheid.

De buitencontractuele aansprakelijkheid vloeit voort uit de onrechtmatige daad.

Deze ontstaat uit feiten. Die feiten doen verbintenissen ontstaan zoals ook een overeenkomstverbintenissen schept.  Een persoon moet immers instaan voor de nadelige gevolgen die anderen ondergaan ingevolge een bepaalde handeling of voorval. Het slachtoffer moet teruggeplaatst worden in de situatie al was er nooit enige fout gebeurd en schade plaatsgevonden.  Door zijn fout schept de dader de verbintenis tot herstel.  Het herstel bestaat doorgaans uit een schadevergoeding.

Rechtstakken