Oorzakelijk verband en schade

Eenmaal de fout bewezen is moet die fout ook de oorzaak zijn van de schade.  Dat wordt ook het oorzakelijk of het causaal verband genoemd.

Rechtstakken