De persoonlijke aansprakelijkheid

De dader begaat een onrechtmatige daad.

Ze ontstaat uit een persoonlijke fout waardoor u schade veroorzaakt die in oorzakelijk verband staat met die fout.   Die persoonlijke fout is dan een handeling of nalaten die niet overeenstemt met hetgeen een goede huisvader in dezelfde omstandigheden geplaatst zou gedaan hebben.  De handeling of het gebrek aan handelen wordt getoetst aan het begrip van de goede huisvader. 

Rechtstakken