De strafrechterlijke aansprakelijkheid

Wanneer de fout ook een misdrijf is spreekt men over de strafrechterlijke aansprakelijkheid. Naast een eventuele geldboete en/of gevangenisstraf staat de verantwoordelijke ook in voor de schade die uit zijn handelen of nalaten voortvloeit.

Van zodra iemand voor de strafrechter komt kan hij worden aangesproken voor het herstel van de schade die zij of hij door haar of zijn strafrechterlijke fout veroorzaakte. 

Rechtstakken