Wat met buitenlandse adoptie?

Voor buitenlandse adoptie gelden twee leeftijdsvoorwaarden:

  • de adoptant moet minstens 25 jaar zijn
  • de adoptant moet minstens 15 jaar ouder dan het kind dat geadopteerd wordt

Ook hier moet een voorbereidingsprogramma van 20 uren gevolgd worden. Voor Interlandelijke Adoptie wordt dit georganiseerd door Kind en Gezin. Na het volgen van dit programma ontvang je een geschiktheidsattest.

Buitenlandse of interlandelijke adoptie kan zelfstandig gebeuren of via een erkende adoptiedienst. De lijst van deze adoptiediensten kan je terugvinden op de website http://www.kindengezin.be/. Deze adoptiediensten begeleiden je voortdurend doorheen het proces.

Kies je voor een zelfstandige adoptie, dan moet je vooraf een kanaalonderzoek laten uitvoeren om na te gaan of de adoptie wettelijk zal gebeuren en in het belang van de geadopteerde zal plaatsvinden. Bij deze optie moet je alles zelf organiseren en opvolgen.

Rechtstakken