Welke soorten adoptie bestaan er?

Volle adoptie

Bij volle adoptie wordt het geadopteerde kind volledig gelijkgesteld met een kind dat geboren is uit de adoptant (= de persoon die adopteert), m.a.w. de volle adoptie heeft volstrekt dezelfde gevolgen als de gewone afstammingsband. De oorspronkelijke familiebanden worden aldus verbroken en vervangen alsof het kind was geboren uit de adoptant. Alleen een minderjarig kind kan ten volle geadopteerd worden.

Gewone adoptie

Bij gewone adoptie is er enkel in de verhouding adoptant - geadopteerde een volledige gelijkstelling met de gewone afstammingsband. De geadopteerde wordt t.a.v. de adoptant op voet van volstrekte gelijkheid gesteld met een kind dat geboren is uit de adoptant. Deze band van verwantschap strekt zich ook uit tot de afstammelingen van de geadopteerde. De verwantschapsband in de adoptieve familie strekt zich echter niet verder uit dan tot de eerste graad. De geadopteerde wordt dus geen kleinkind van de ouders van de adoptant. De oorspronkelijke familieband wordt in tegenstelling tot de volle adoptie niet verbroken. Verscheidene belangrijke gevolgen van deze verwantschapsband worden wel ongedaan gemaakt, opgeschort of afgezwakt. De wetgever heeft recent m.n. door de wet van 24 april 2003 de adoptie hervormd. Deze wet is inmiddels in werking getreden en om deze reden wordt alleen de nieuwe regelgeving besproken.

Rechtstakken