Wat is adoptie?

De adoptie is een instelling waarbij tussen twee personen een juridische band gecreëerd wordt die min of meer, naargelang het soort adoptie, dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengen als de gewone afstammingsband.

Het woord adoptie komt van het Latijnse woord 'adoptare'. Dat betekent 'als kind aannemen'. Bij adoptie nemen mensen een kind op in hun gezin, deze mensen zijn niet de natuurlijke ouders van dit kind maar zij gaan wel voor dit kind zorgen als echte ouders. Zij worden wettelijk de ouders van het kind.

Rechtstakken