De E.O.O. (de echtscheiding gesteund op de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk)

 • Hoe verloopt de procedure?
  • Procedure gesteund op het vermoeden van ontwrichting
  • Procedure gesteund op de bewezen ontwrichting: géén wachttijd
 • Voorlopige en bewarende maatregelen:
  • Bewarende maatregelen
   • Inventaris
   • Zegels
   • Nietigverklaring van handelingen met schadevergoeding
  • Voorlopige maatregelen in kortgeding

   • Verblijf in de echtelijke woning – storingsverbod
   • Onderhoudsuitkering aan de echtgenoot lopende de echtscheidingsprocedure
   • Ouderlijk gezag over de kinderen
   • Verblijfsregeling over de kinderen
   • Onderhoudsgeld voor kinderen
   • Geldigheidsduur voorlopige maatregelen
   • Deelakkoorden
Rechtstakken