Hoe verloopt de procedure?

Procedure gesteund op het vermoeden van ontwrichting

De procedure verloopt heel eenvoudig. De echtscheiding wordt aangevraagd door het neerleggen van een verzoekschrift waarin een aantal wettelijk verplichte inlichtingen voorkomen en de rechter moet in het bezit komen van een aantal stukken. De rechter spreekt automatisch de echtscheiding uit na één of twee zittingen.

OP DE INLEIDENDE ZITTING

Als u al een tijdlang bewezen feitelijk gescheiden leeft:
- zes maand als beide echtgenoten gezamenlijk de echtscheiding vragen
- één jaar bij een eenzijdig verzoek
wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken.
Is dat niet het geval dan wordt de zaak verwezen naar een zitting zo kort mogelijk nadat wel aan de voorwaarden is voldaan.

OP EEN TWEEDE ZITTING

Door de rechtbank vastgesteld
- onmiddellijk na het bereiken van een termijn van feitelijke scheiding van
      * zes maand bij gezamenlijk verzoek
      * één jaar bij eenzijdig verzoek
- na het herhalen van het verzoek te scheiden (zonder dat de feitelijke scheiding een rol speelt) met een tussenpauze van:
      * drie maand bij gezamenlijk verzoek
      * één jaar bij eenzijdig verzoek

De rechtbank bepaalt zelf wat de snelste procedure is.

Als u beiden de echtscheiding vraagt en u leeft reeds vijf maand feitelijk gescheiden dan wordt de tweede zitting de maand daarna bepaald. Als u slechts twee maand feitelijk gescheiden leeft moet u drie maand later opnieuw verschijnen om uw gezamenlijke wil opnieuw uit te drukken.

Procedure gesteund op de bewezen ontwrichting (zonder wachttijd)

Die procedure wordt ingeleid bij dagvaarding en op de inleidende zitting of een latere zitting bewijst U de ontwrichting aan de hand van een getuigenverhoor of van stukken. Dit laatste kan bijvoorbeeld een vaststelling overspel zijn. De rechtbank is echter niet verplicht dat als een bewijs van ontwrichting te beschouwen. Een getuigenverhoor is tijdrovend zodat meestal beter geopteerd wordt op een van de eerdere vermoedens van ontwrichting.

We stellen wel vast dat een aantal gehuwden het niet verkroppen dat hun partner hen eenvoudig dumpt of zo slecht behandelt dat de echtscheiding onvermijdelijk wordt, zonder dat dat ergens gesanctioneerd wordt. Zoals hierboven reeds gezegd wijzen de tegenstanders van de nieuwe echtscheidingswet er fijntjes op dat het huwelijk de enige overeenkomst is die foutief kan verbroken worden zonder dat daar een sanctie op staat.

Anderen hebben het aanwijzen van de andere als schuldige nodig om het trouwproces te kunnen verwerken.

Hoewel die procedure veel duurder en veel trager is kunnen wij slechts vaststellen dat er nog een aantal dergelijke echtscheidingen worden ingeleid.

Rechtstakken