Handelspraktijken en consumentenkrediet

Hoewel de handel in principe vrij is, dient een handelaar toch rekening te houden met een aantal beperkingen op het vlak van consumentenbescherming en eerlijke handelspraktijken. De meeste relevante bepalingen zijn terug te vinden in de Wet op de Handelspraktijken.

Het doel van deze wetgeving is om concurrenten en consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en de consument te waarborgen dat hij de essentiële informatie over de  producten of diensten verkrijgt.

De algemene informatieverplichting is een van de belangrijkste pijlers in deze wet, met o.a. prijsaanduiding, aanduiding van de hoeveelheid en de verplichtingen inzake benaming, etikettering en samenstelling.

Inzake reclame bestaan ook specifieke regels opdat er geen misleidende, verwarrende of bedrieglijke reclame zou gemaakt worden. 

Daarnaast mag men in normale omstandigheden niet onder de prijs verkopen, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen zoals de verkopen tegen verminderde prijs, de soldenverkoop en de sperperiode. Het verkopen aan soldenprijzen buiten de wettelijke periode of het verkopen in het kader van een ‘totale verkoop’ zonder dat de voorwaarden voldaan zijn, kan ook strafrechtelijk beteugeld worden.

Indien de voorgaande regels overtreden worden, kan men aan de Rechtbank van Koophandel vragen dat de overtreding wordt gestaakt, al dan niet gepaard gaande met een dwangsom en eventueel kan men daarbovenop een schadevergoeding vragen.

Rechtstakken