Pacht

De pacht of landpacht is een bijzondere huurovereenkomst waarbij de verpachter aan de pachter het genot en gebruik verleent van het land en gebouwen die voor landbouw of tuinbouw bestemd zijn tegen een bepaalde prijs en voor een bepaalde duur.

De wetgever heeft bij wet van 4 november 1969 de rechten van de pachter speciaal beschermd in die mate zelfs dat de pachter steeds naar die beschermende wet kan teruggrijpen zelfs al zou er in de pachtovereenkomst iets anders zijn overeengekomen.

Rechtstakken