Het huwelijk is een verbintenis

Het huwelijk is een verbintenis aangegaan tussen twee personen. 

Het huwelijk wordt gesloten in het openbaar, ten overstaan van de ambtenaar van de burgelijke stand, die hiervan een akte opmaakt.

De wet is bijzonder beknopt omtrent de verplichtingen van het huwelijk, aan de ene kant de plicht tot samenwoonst, aan de andere kant de plicht tot getrouwheid, hulp en bijstand. Uit een geheel van wetteksten kunnen we die verplichtingen nader bepalen en onderzoeken.

Rechtstakken