Welke verplichtingen brengt het huwelijk met zich mee?

Een aantal verplichtingen worden door de wet opgelegd, hiervan kunnen de contracterende partijen niet afwijken. Zij worden het primair huwelijksstelsel genoemd.

Omtrent de andere verplichtingen heeft de wetgever enkele facultatieve bepalingen opgenomen worden. Deze bepalingen gelden slechts op voorwaarde dat de echtgenoten in hun huwelijkcontract geen andere regeling opgenomen hebben. De echtgenoten kunnen van deze regels met andere woorden wel afwijken. Zij worden het secundair huwelijksvermogensstelsel genoemd. 

Rechtstakken