Arbeidsrecht

Het is dezer dagen niet altijd eenvoudig om werk te vinden. Het klassieke werkpatroon waarbij mensen hun ganse leven in dezelfde onderneming werken wordt verdrongen door de – soms genoodzaakte - diversiteit wat tot het ontstaan van interim-bureaus leidde. Ook bedrijven maken daar handig gebruik van zodat ze niet met overbezetting kampen. Toch is het evenwel belangrijk dat in beide gevallen, indien een of ander contract gesloten wordt, alle waarborgen worden opgenomen om uw latere loopbaan te vrijwaren. Dit contract is de arbeidsovereenkomst.

Rechtstakken