Strafuitvoering

Geldboete

De "Dienst Penale Boetes" is verantwoordelijk voor het invorderen van de geldboetes waartoe u veroordeeld bent. U zult geruime tijd na uw veroordeling een brief ontvangen waarin u aangemaand wordt om het correcte bedrag van de geldboete over te maken. Het is steeds mogelijk om de geldboete in schijven te betalen. Het volstaat daartoe een gemotiveerd verzoek te richten aan de bevoegde dienst. U kunt hiervoor steeds beroep doen op een medewerker van het kantoor.

Gevangenisstraf

Indien u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf, dan heeft dit niet automatisch tot gevolg dat u definitief wordt opgesloten. Indien u veroordeeld wordt tot een korte gevangenisstraf, dan heeft u veel kans dat deze niet wordt uitgevoerd. Minister Onkelinx stelde een rondzendbrief op teneinde de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.

Hierdoor worden effectieve gevangenisstraffen tot zes maanden niet uitgevoerd. Indien u tot meer dan zes maanden veroordeeld werd, dient u telkens slechts een gedeelte van de gevangenisstraf uit te zitten. In principe wordt de effectief opgelegde gevangenisstraf systematisch herleid tot één derde van de straf.

Indien u uw gevangenisstraf wel effectief dient uit te zitten, dan nog bestaan er bepaalde modaliteiten waarom u kunt verzoeken: zo kunt u verzoeken om elektronisch toezicht, een weekendarrest, de beperkte hechtenis of de halve vrijheid.
 

Rechtstakken