De rol van de advocaat en notaris

De taak van de advocaat bestaat er in om in het bos van de verschillende soorten vennootschappen en verenigingen deze te kiezen die het meest op het lijf geschreven staat van de cliënt. Dit onderstelt een grondige studie van de doelstellingen die de cliënt met de oprichting van een vennootschap of vereniging op het oog heeft. Tussen de verschillende vormen van vennootschappen en verenigingen bestaan immers essentiële verschillen wat rechtspersoonlijkheid, oprichting, inbreng, maatschappelijk kapitaal, bestuur, boekhouding, vereffening, maar ook aansprakelijkheid betreft om nog te zwijgen van fiscale bepalingen van allerlei aard die eigenlijk vaak de ontstaansreden vormen van de meeste vennootschappen.

Heel wat vennootschappen onderstellen voor hun oprichting een notariële oprichtingsakte en waar de notaris daarvoor de geknipte persoon is zal de raadsman u een objectief advies kunnen geven naast dat van de notaris die voornamelijk de oprichting zelf van de vennootschap op het oog heeft.

Eenmaal de vennootschap is opgericht kan het advies van de raadsman vanzelfsprekend ook nuttig zijn voor het bestuur van de vennootschap, de beslissingen van bestuur en algemene vergadering en alles wat de dagdagelijkse werking maar ook het voortbestaan van de vennootschap betreft. De taak van de advocaat mag niet zoals vaak beperkt blijven tot het ogenblik waarop een conflict tussen de verschillende leden van de vennootschap of vereniging ontstaat. De raadsman is de meest geschikte persoon om aan conflictbeheersing te doen binnen uw vennootschap of vereniging.

De vennootschap steunt immers op een samenwerking van twee of meer personen en wat als een mooi huwelijk begon ontaardt vaak in een bittere echtscheiding. Vennootschappen leiden ook vaak een langer leven dan dat van de vennoten en conflictbeheersing is dan ook belangrijk bij onderhandelingen voor het in en uittreden van de vennoten of de opvolging binnen de vennootschap.

Wacht daarbij nooit tot het conflict escaleert en de werking van de vennootschap op een definitieve en onherroepelijke wijze onmogelijk maakt, met belangrijke financiële gevolgen voor gevolg. En conflict moet onmiddellijk worden geregeld. Elk conflict vereist een beheersing zodat ofwel het conflict wordt bijgelegd ofwel gebruikt wordt voor een passende oplossing. Zo kan de uitsluiting van een vennoot, bestuurder of zaakvoerder het best voorbereid worden zodat u een dossier hebt en dit hetzij om de onderhandelingen over de uittredeprijs in de hand te houden, hetzij om aan de rechtbank te overleggen zodat deze over de uittreding kan oordelen.

Rechtstakken