Verenigingen

VZW

Wat de verenigingen betreft staat de vereniging zonder winstoogmerk (VZW) centraal die geregeld wordt door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

De VZW is een samenwerking tussen ten minste drie personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek gemeenschapplijke doelstellingen te realiseren en waarin commerciële belangen of doelstellingen sterk ondergeschikt zijn aan het eigenlijke doel. De VZW heeft een onderscheiden rechtspersoonlijkheid en heeft een eigen vermogen dat afgescheiden wordt van de vermogens van de individuele leden.

Feitelijke vereniging

Een feitelijke vereniging ontstaat wanneer een aantal personen overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. In tegenstelling tot de VZW geniet een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid en kunnen de leden individueel aansprakelijk gesteld worden. De vereniging kan zelf geen bezittingen hebben, hooguit kan er een vorm van mede-eigendom bestaan tussen de leden.

Rechtstakken