Wat zijn de gevolgen van een ongeval?

Van zodra er een ongeval gebeurt beslissen partijen om daarvan al dan niet aangifte te doen bij de politiediensten.  Wanneer zij aangifte doen wordt een dossier gemaakt dat een nummer van proces-verbaal draagt.  Dat bewaart u best voor de verdere opvolging van het dossier.  Wanneer niet gekozen wordt voor een aangifte bij de politie vult men best gezamenlijk een door de verzekeraar aangeboden gemeenschappelijk aanrijdingformulier in.  U bezorgt dat dan aan uw verzekeraar.

In dat geval en wanneer het parket beslist om niet te vervolgen kunt u steeds naar de burgerlijke kamer van de politierechtbanken stappen om uw gelijk te halen.  Wanneer het parket toch vervolgt wordt de zaak opgeroepen voor de strafkamer van de Politierechtbank.

Zoals met overtredingen zal de Rechtbank dan oordelen of iemand schuld heeft en een straf uitspreken.  Wordt er dan schadevergoeding gevraagd dan kan de Politierechtbank zich daarover uitspreken.

Rechtstakken