Wat is de straf en hoe wordt die bepaald?

De verkeerswet is door de bezorgdheid van de wetgever voortdurend in verandering.  Een laatste wijziging kwam tot stand met het KB van 7 april 2007.  Het is evenwel vooral de nieuwe wet van 1 maart 2004 en het KB van 30 september 2005 die het verkeersrecht in een belangrijke mate veranderde.

Alle straffen in de wet voorzien op overtredingen moeten verhoogd worden met de opdeciemen hetgeen impliceert dat ze maal vijf(5) moeten vermenigvuldigd worden. Voor overtredingen begaan na 1 maart 2004 zijn de opdeciemen bepaald op 5,5 (deze zullen hierna ook gehanteerd worden).

Elke veroordeling gaat trouwens ook gepaard met een belasting of een solidariteitsbijdrage tegenover het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zijn de 10 € te vermenigvuldigen ook voor inbreuken voor 01 maart met 5,5 opdeciemen.

Rechtstakken