Wijzing van de verblijfsregeling

Als ouders uit elkaar gaan wordt een verblijfsregeling voor de kinderen bepaald via een gehomologeerd akkoord tussen de ouders of via een gerechtelijke beslissing. In deze overeenkomst wordt bepaald wanneer de kinderen bij welke ouder zullen verblijven.

Door allerlei omstandigheden kan de behoefte rijzen deze regeling te wijzigen:

  • Het kind drukt zelf de wnes uit bij de andere ouder te verblijven
  • Een van de ouders wil een uitgebreider verblijf
  • Men wil een aanpassing van de vakantieregeling
  • Er is een slechte opvoedingssituatie bij een van de ouders
  • Er is een wijziging in de opvangmogelijkheden
  • ....

Wanneer kan een wijziging van de verblijfsregeling gevraagd worden?

Mits onderling akkoord kunnen ouders steeds een bestaande regeling wijzigen. Om deze wijziging te officialiseren en uitvoerbaar te maken dient deze overeenkomst ter homologatie voorgelegd te worden aan de Jeugdrechter, die zal toetsen of de nieuwe regeling ook in het belang van de kinderen is.

Indien beide ouders, onderling niet tot overeenstemming komen dient de vraag tot wijziging voorgelegd te worden aan de Jeugdrechter, die zal oordelen rekening houdende met het belang van het kind.

De ouder die een wijziging vraagt van de verblijfsregeling dient aan te tonen dat de omstandigheden grondig gewijzigd zijn sinds de oorspronkelijke verblijfsregeling bepaald werd.

Voorbeelden van gewijzigde omstandigheden zijn:

  • de wens van het kind zelf
  • wijziging in de opvangmogelijkheden
  • leeftijd van het kind
  • ...

Indien de kinderen reeds 12 jaar zijn is de Jeugdrechter verplicht de kinderen te horen, om hun mening te weten te komen. De rechter zal rekening houden met de wensen van de kinderen, maar is er zeker niet door gebonden. Indien de kinderen jonger zijn kan één van de partijen verzoeken dat de kinderen alsnog gehoord worden. Het is de rechter die zal beslissen of dit nodig en nuttig is.

De rechter kan ook een sociale studie bevelen om de opvoedingssituatie te beoordelen. Dit houdt in dat er gesprekken zijn met beide ouders en een sociaal assistente, eventueel met de kinderen. Soms is er ook een bezoek ten huize.

Na afweging van alle elementen zal de rechter tot een uitspraak komen in verband met de verblijfsregeling.

Indien het gaat om een belangrijke wijziging kan er tijdens dezelfde procedure een wijziging in het onderhoudsgeld voor de kinderen gevraagd worden, die dan ook door de Jeugdrechter beoordeeld zal worden.

Rechtstakken